Resla - Oddych plný zážitkov a histórie v meste Banská Štiavnica

Sad pod Paradajsom

Romantický oddych v Sade pod Paradajsom...

Ekologické a zároveň netradičné „ubytovanie“ pod zelenou strechou s jedinečným výhľadom na Kalváriu a Starý Zámok.

Sad pod Paradajsom

Viac informácií

Banícky domček so Štiavnicou na dlani...

Ubytovanie vyššieho štandardu v dokonalom prostredí s domácou atmosférou.

Sad pod Paradajsom

Viac informácií

Banícky domček

Miestna časť Resla

Resla je časť Banskej Štiavnice nachádzajúca sa v historickej pamiatkovej zóne, ktorá ponúka najkrajšie výhľady na všetky jej klenoty. Nájdeme tu pozvoľné banícke osídlenie, prítomnosť genius loci na každom kroku a nespočetne veľa miest pre dokonalé fotky Banskej Štiavnice. So všadeprítomným pocitom pokoja je to dokonalé miesto na strávenie času.

Z histórie Horná Resla

Erazmus Rössel bol veľký pán, veď patril medzi najbohatších štiavnických ťažiarov waldbürgerov a ringbürgerov, ktorí vlastnili honosné domy na námestí. Dva razy ho zvolili za mestského richtára a napokon sa stal aj komorským grófom. Okrem baní mu patrili aj mlyny, pivovary a polia v širokom okolí mesta.

Dodnes ho pripomína bývalý Kostol Panny Márie Snežnej, známy ako Frauenberský, ktorý dal postaviť, a jeho meno žije aj v názve mestskej štvrte Horná a Dolná Resla.

Tu, na svahoch nad historickým jadrom Banskej Štiavnice si baníci stavali svoje domčeky jednoduché, z hliny a kameňa, vždy však s nevyhnutnou záhradkou. Tu si užívali slniečka po hodinách strávených v tme podzemia.

Erazmovho syna Vavrinca však šťastie opustilo. Z majetku mu ubudlo, už keď vdove po bratovi musel vyplatiť podiel. Nastávali však aj ináč nedobré časy nad banským podnikaním a obchodom v Uhorsku sa zbiehali čierne mračná. Do blízkosti stredoslovenských banských miest od juhu prenikali osmanskí Turci... Navyše sa stalo čosi, čo sa nemalo stať: Vavrinec mal v neďalekých Bankách baňu v takej tesnej blízkosti baní dvoch ďalších mešťanov, že museli používať spoločné šachty a spojovacie štôlne.

Nuž a baníci od susedov začali vynášať z Vavrincovej bane rudu. Vyniesli jej nemálo. Keď sa na to prišlo, vypukol dlhý spor o odškodnenie. Vavrinec v ňom ťahal za kratší koniec a po jeho smrti kráľ rozhodol v neprospech Rösselovcov. Nuž čo svoje vraj urobili bohaté dary, ktoré Vavrincovi protivníci lifrovali do Viedne...

V tom čase sa v Štiavnici nehovorilo o nikom inom, len o Vavrincovej dcére Barbore. Bola krásna, vzdelaná, slobodná a zatiaľ ešte bohatá. A tak sa o ňu zaujímali nápadníci, ale pravdaže aj závistlivci a klebetníci. Napokon, aby sa dostala do rečí, ani si nebolo treba veľa vymýšľať, lebo mladá dáma žila veľmi búrlivým životom. Povesť hovorí, že si užívala na hostinách s mladými Štiavničanmi a že vínom rozbujtošení hostia jej večierkov sa správali ako výtržníci. Ba čo viac, dopustili sa aj zločinov. A tak vraj niekoľkých Barboriných ctiteľov povesili na vŕšku, kde dnes stojí Nový zámok. Barbore pred očami. To jej nebolo príjemné a poprosila mestských pánov, aby šibenice odstránili, že ona dá na tom mieste postaviť pekný zámok.

A povesť má aj pokračovanie: Pyšná Barbora sa nepolepšila. Raz, keď po poľovačke kdesi pri Hrone vystrojila veľkú hostinu, dostala list od svojho strýka kremnického opáta. Napomínal ju a vystríhal pred Božím aj svetským trestom. Barbora sa nazlostila, stiahla si z ruky prsteň a hodila ho do rieky so slovami, že chudobná a poriadna bude, až keď sa jej tento prsteň vráti...

Nuž a potom bola u spupnej Barbory ďalšia povestná hostina. Kuchár pripravoval na stôl rybu, a hľa! V jej útrobách našiel zlatý prsteň. Nič netušiaci kuchár ho vložil rybe do papule, aby potešil svoju paniu, lenže tá naopak pri pohľade na prsteň omdlela. Vedela, koľko udrelo! Osudu sa neubránila čoskoro prišla o všetko a musela žobrať.

Pochovali ju pri múroch nedostavaného zámku, ale do múrov udrel blesk a stavbu zničil. Okrem veže, ktorá ostala a dnes sa nazýva Nový alebo aj Panenský zámok...

Toľko povesť. História potvrdzuje, že Barbora Rösselová naozaj umrela v roku 1575 zadlžená a chudobná. Pochovali ju v Kostole Panny Márie Snežnej.

(PODĽA RUDOLFA POKORNÉHO A M. M. HÚSKU)

Ako je v Banskej Štiavnici?

Chystáte sa na návštevu Banskej Štiavnice. Pozrite si, aké je počasie z webkamery umiestnenej v miestnej časti Resla.
Webkameru prevádzkuje a poskytuje Virtuálna Banská Štiavnica

Ako je v Banskej Štiavnici?